Velkakaton paikka?  (Forum24 29.6.2022)

30.06.2022

Meillä on tarve keskustelulle Oulun valtuustossa siitä, miten suhteutamme investointihaaveemme lainanottokykyymme. Keskustelu tulisi käydä viimeistään kaupungin talousarvion käsittelyn yhteydessä loppuvuodesta.

Välillä tuntuu, että lainanotto on kevyttä kuin caesarsalaatin syönti. Kunnallis- ja aluevaalit on juuri käyty ja eduskuntavaalit ovat edessä. Vaali-innossa kaikki hankkeet tuntuvat olevan mahdollisia eikä velkamäärällä tunnu olevan ylärajaa. Se mitä Oulu tarvitsisi juuri nyt olisi poliittisesti sovittu velkakatto lainanotolle. Se pistäisi meidät priorisoimaan ilmassa sakeana pörräävät hankkeet toteutusjärjestykseen.

Meillä viljellään paljon sanaa rohkeus. Onni suosii rohkeaa ja muut latinankieliset lauseet kuulostavat hienolta. Kuntalaisten tulisi kuitenkin kavahtaa, kun perustelu investoinnille rakentuu sanan rohkeus ympärille. Rohkeudella on usein vähän, jos mitään, tekemistä järkevän taloudenhoidon kanssa.

Talouden reaaliluvut kertovat talouden liikkumavaran kaventumisesta. Keskuspankit nostavat ohjauskorkojaan hieman myöhässä, sillä inflaatio vaikuttaa jo lähteneen laukalle. Energian hinnan nousu jatkuu Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen vuoksi. Samalla energiavetoinen inflaatio laajenee väistämättä muihin hintoihin.

EU:n vasta päättämät öljyn tuontiin liittyvät pakotteet nostavat hintoja lisää. Nousu koskee palveluita ja tuotteita, joiden valmistaminen vaatii paljon energiaa. Oulussa se tarkoittaa investointibudjetin kasvua noin 15-20 prosentilla aiemmin arvioituun. Kun investointibudjetti pyörii talousarviosuunnitelmissa noin 170 miljoonan euron tietämissä, tuo rakennuskustannusten nousu siihen 25-35 miljoonan euron lisäyksen.

Samalla yksityistalouksien halu ja kyky kuluttaa laskee reaaliansioiden laskiessa. Itse asiassa reaaliansiot laskivat yhtä voimakkaasti 70-luvun loppupuolella. Kuluttajien luottamus onkin heikennyt. Tämä tulee merkitsemään kokonaiskysynnän laskua mm. asuntomarkkinoilla. Korkotason nousun myötä sijoittajien odottama tuottotaso yksiömarkkinoilla tulee laskemaan ja johtanee piensijoittajien osittaiseen poistumiseen "yksiömarkkinoilta".

Talouskasvun vääjäämätön hidastuminen tulee vaikuttamaan kunnissa verotulojen kehittymiseen. Vaikka tämä on normaalia taloussyklien vaihtelua, Oululle tilanteen tekee haasteelliseksi ajoitus. Laskusuhdanne osuu samaan aikajaksoon elinvoimainvestointien toteuttamisen kanssa. Silloin investoinnin perusteluna tulee olla muutakin kuin rohkeus.