Vaaleissa on kyse palvelupisteistä

03.01.2022

Aluevaaleissa tammikuussa valitaan jäsenet hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttäviin aluevaltuustoihin.

Monelle äänestäjälle ja aluevaaliehdokkaallekin on epäselvää mistä hyvinvointialueen päättäjät tulevat päättämään. Into on kuitenkin kova. Raadollinen tosiasia on, että monet palveluihin ja palvelusisältöihin liittyvistä asioista on linjattu jo eduskunnassa erilaisilla laeilla ja asetuksilla.

Valtuustojen päätyöksi tuleekin muotoutumaan hyvinvointialueen palvelurakenteesta päättäminen. Taloudelliset puitteet, joissa tulee toimia ovat alueittain kovin epätasaisia. Edessä on käytännössä niukkuutta ja palvelurakenteen suunnittelua eli missä sijaitsevat hyvinvointipisteet/terveyskeskukset jatkossa.

Nyt alkavan juoksun lähtöalueella on annettu eväät toimia suunnilleen samalla kulutuksella kuin tähän saakka. Lähtölaukauksen jälkeen vuonna 2023 valtuutetulle selviää, että jo lähtiessä oli tiedossa ylimääräiset painot, jotka laitettiin harteille. Välitankkausasemia ei kuitenkaan ole.

Ylimääräisistä painoista mainittakoon henkilöstön palkkojen harmonisointi, juuri valmistuvien uusien sairaaloiden rakentamisesta aiheutuvat poistomenot ja tietojärjestelmien yhdenmukaistaminen.

Meidän hyvinvointialueemme lukemat lisäpainoista vuositasolla ovat palkkaharmonisoinnin osalta noin 100 miljoonaa euroa, uuden sairaalan rakennuksien poistomenoista noin 60-70 miljoonaa euroa ja tietojärjestelmistä noin 20-40 miljoonaa euroa. Yhteissumma noussee 200 miljoonaan euroon vuodessa.

Toiminnan tehostumisen kautta saadaan osa lisäpainoista pois, mutta ei kaikkia. Edessä on väistämättä palveluverkon tarkastelu vuosikymmenen lopulla.

Sen vuoksi jokainen annettu ääni on tärkeä. Äänestämme käytännössä oman hyvinvointipisteemme säilymisestä.