Toriparkki (Forum24 23.9.2021)

23.09.2021

Toriparkki?

Harvalle tulee mieleen, mikä on yksi vaikuttavimmista paikoista alkaneella valtuustokaudella. Väitän, että Oulun Pysäköinti Oy:n hallituksen puheenjohtajan pesti on sellainen.

Kivisydämen valmistumisesta 2015 lokakuussa on kuusi vuotta. Rakentamispäätös tehtiin valtuustossa 2010. Suunnittelua tehtiin 900 autopaikan pysäköintiratkaisulle jo vuosikymmenen alusta. Prosessi kesti yli 15 vuotta. Kivisydän on palvellut tarkoitustaan hyvin. Kauneusvirheeksi on jäänyt ajoittain alhainen käyttöaste. Kokonaisuus on kuitenkin toiminut hyvin.

Kaupungin kasvun kannalta isompi haaste on nurkan takana: Kivisydämen vapaat velvoiteautopaikat (liike- ja toimistorakentaminen). Ydinkortteleiden vapaiden velvoiteautopaikkojen määrä Kivisydämessä on vähäinen. Oulun tulisikin käynnistää nopeasti uuden tulevan keskustan kasvua tukevan keskitetyn pysäköintijärjestelmän suunnittelu.

Kivisydän on Oulun Pysäköinti Oy:n omistama laitos. Tämän vuoksi Kivisydän II suunnittelun aloituspäätös tulee tehdä yhtiön hallituksessa. Suunnitelmien laatiminen on vielä halpaa. Kivisydämen ensimmäisen vaiheen noin 2,0 M€:n suunnittelukustannuksista iso osa meni maaperätutkimuksiin sekä kairauksiin. Nyt nuo tiedot ovat olemassa ja jatkosuunnittelu on merkittävästi edullisempaa.

Kasvun pullokaula syntyy siitä, että ydinkeskustan kortteleihin ei voi rakentaa neliömäärältään merkittävää uutta liike- ja toimistotilaa, koska velvoiteautopaikkojen sijaintia ei voida osoittaa kaavassa keskustan ydinkortteleissa. Samoin kaupan toimintojen logistiikan järjestäminen on jatkossa huomattavasti hankalampaa.

Vaihtoehto Kivisydämen laajentamiselle on Toriparkin rakentaminen. Toriparkin vaihtoehto yleissuunnitelmatasoisena tulisi tutkia samassa yhdessä Kivisydän II suunnittelun kanssa. Toriparkin ratkaisun tarkastelua puoltaa sen edullisempi hinta ja toiminnallisesti keskustan laajentumismahdollisuus.

Kivisydämen rakentamiskustannus yhtä autopaikkaa kohden nousi n. 70 000 €/autopaikka. Toriparkissa päästäneen lähes puolella kustannuksista n. 40 000 €/autopaikka. Hinnalla on merkitystä, koska tarvittavia uusia autopaikkoja vaadittaisiin 600 - 800 kpl.

Nykyisessä Kivisydämen maanalaisessa kaavassa on laajennusmahdollisuus, mutta vain 300 paikalle. Laajennuksen toteuttaminen edellyttäisi kolmannen sisääntuloaukon toteuttamista. Tämän myötä autopaikan rakentamiskustannushinta nousisi merkittävästi jopa 90 000 €/autopaikka. Kallista niille, jotka sen joutuvat lunastamaan.

Ennen kuin seuraava keskitetty pysäköintiratkaisu on suunniteltu, kaavoitettu ja rakennettu sekä ennen kaikkea päätetty poliittisesti, vuosikymmenen 2030 on lopussa.

Pysäköintiratkaisu on yksi isoja kaupungin tulevaisuutta ohjaavia suunnitelmia. Jos sitä ei tehdä, kauppa hakeutuu keskustan ulkokehälle kustannusten pakottamana.