Sama diagnoosi, eri lääkkeet

25.04.2021

Jos oireiden pohjalta diagnoosi menee oikein, niin todennäköisyys oikein valittujen lääkkeiden tehoon nousee kummasti. Oulussa oireet on tunnistettu ja diagnoosistakin ollaan suunnilleen samaa mieltä. Lääkkeiden osalta onkin monta koulukuntaa. Pienen osan mielestä kaikki hoituu, kun suljetaan silmät ja pidätetään hengitystä

Parran pärinää riittää yliopiston mahdollisesta siirrosta Linnanmaalta Raksilaan tai väljemmin ilmaistuna keskustan alueelle. Keskustelun osapuolet tuntuvat kaikki olevan yhtä mieltä, että tärkeintä on Oulun vetovoima opiskelijoiden keskuudessa, jotta meillä riittäisi jatkossakin hyvää ja kyvykästä opiskelija-ainesta. Tähän saakka Oulun talousalue on menestynyt pitkälle yliopiston ansiosta.

Yliopistokeskusteluun liittyen ohessa kuvia, jotka avaavat tilannetta. Oulun yliopisto on saanut ja saa edelleen hyvän määrän hakija-ainesta opiskelemaan, mutta tulevan vuosikymmenen aikana tilanne voi muuttua radikaalisti. Syynä tähän on syntyvyyden lasku ja väestön kehitys Pohjois-Suomessa.

Alkuun on hyvä todeta, mistä korkeakouluopiskelijat ovat tähän saakka Ouluun tulleet. Pääosa tulee Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kunnista. Suurin osa Pohjois-Suomen nuorista on onneksi halunnut opiskella Oulussa. Aloittavista opiskelijoista suurin osa on luonnollisesti Oulusta.

Pohjois-Suomen väestön syntyvyys ja kasvu on taannut menneinä vuosikymmeninä hyvän pohjan yliopistolle hakijamäärien ja -laadun suhteen. Ne ovat puolestaan taanneet hyvän rahoitustason yliopistolle. Tilanne on kuitenkin muuttunut. Hyvänä esimerkkinä on Oulun kaupunki. Oululaisten perheiden määrä, joissa on alle 3- vuotiaita lapsia, on laskenut 2012-2017 välisenä aikana tuhannella perheellä. Jos Oulussa tilanne on syntyvyyden kohdalta laskussa, mikä on tilanne maakunnassa ja niissä kunnissa, joista Oulun yliopisto on opiskelijansa saanut? Tilanne ei ole yhtään valoisampi. Lähes kaikissa edellä mainituissa kunnissa väestöennuste on voimakkaan negatiivinen.

Syntyvyyden lasku on merkittävä eikä siinä ole nähtävissä muutosta. Yliopiston näkökulmasta vuosi 2030 tulee vastaan pian pienenevine pohjois-suomalaisine ikäluokkineen.

Jatkossa Oulun yliopiston opiskelijoista ison osan on siis tultava muualta Suomesta. Houkuttelevuutta on lisättävä, mutta miten? Siitä olemme Oulussa kovin erimielisiä.