Paikallisia yrityksiä varten

02.05.2021

Kaupungin voimakkaimpia työkaluja talouden nostamisessa ovat maa-, elinkeino- ja omistajapolitiikka. Käytännön toimina ne näkyvät esimerkiksi miten kaupunki hankkii ja kilpailuttaa palveluja tai millaisia markkinoita julkisilla hankintatavoilla luodaan.

Parhaimmillaan kunta luo mahdollisuuden nopeaankin paikallisten yritysten kasvun luomiseen ja pahimmillaan laaditaan blokkien ja suojausten sarjaa kilpailun esteeksi. Hankintamallien kehittämisellä voidaan vaikuttaa paikallisesti talouden kehittymiseen paljon nopeammin kuin kaavoituksella, jossa sitkeän työn tuloksia joudutaan odottamaan joskus turhankin pitkään yleensä valitusten vuoksi.

Elinkeino- ja omistajapolitiikka kulkevat pääosin saumattomasti yhtä jalkaa samaan suuntaan. Poikkeuksia voi syntyä. Nämä liittyvät tilanteisiin, joissa kunnan omistaman yhtiön tuloksellisuus ja toimialan laajentaminen voi ajautua ristiriitaan paikallisten yrittäjien ja yrittäjyyden kehittämisen kanssa.

Näitä tilanteita uskon syntyvän jatkossa. Kehitystä vauhdittavat toisaalta kaupungin 100 %:sesti omistamien yhtiöiden määrällinen lisääntyminen ja niille asetetut tulostavoitteet. Ne merkitsevät helposti siirtymistä uudelle toimialalle, jonka yleensä hyvä kassa ja vakavarainen omistaja (kunta) mahdollistavat.

Tämän potentiaalisen riskin tunnistamisessa tulee valtuuston jatkossa olla tarkkana. Yleensäkin on tarkoin harkittava, onko kunnalla roolia tuottajana niillä markkinoilla, joissa yksityisiä toimijoita on paljon ja markkinat ovat olleet kilpailtuja jo pitkään, jopa vuosikymmeniä. Markkinoiden jarruttaminen maksaa kunnalle korkeampina palvelujen hintoina ja hidastaa samalla terveiden yksityisten kasvuyritysten kehittymistä.

Omistajapolitiikan tulee yhdessä elinkeinopolitiikan kanssa tukea paikallisten yritysten kasvua ja kasvuhenkisyyttä. Menestyvät paikalliset yritykset työllistävät ja tuovat veroja kunnan kassaan tulo-, yhteisöverojen ja erilaisten maksujen muodossa. Se mahdollistaa kunnan panostamisen monipuolisiin kulttuuritapahtumiin, joista lisää blogissani Tapahtumakaupunki Oulu ensi viikolla.