Ikääntyneiden asuminen

23.04.2021

Oulussa on havaittavissa ensimmäisiä merkkejä ikääntyneiden asumisen segregaatiosta. Segregaatio tarkoittaa kaupungin asuinalueiden väestörakenteen demografista, sosioekonomista tai etnistä eriytymistä. Tätä voidaan estää hyvällä kaupunkisuunnittelulla, ja sitä ohjaa viime kädessä kaupunginvaltuusto.

Osa ikääntyneistä pystyy ostamaan omistusasunnon hyvältä paikalta keskustasta, toiset joutuvat tyytymään tarjottuihin vuokrayksiöihin reuna-alueilta.

Ikääntyneiden kohdalla tätä segregaatiota ruokkivat kolme tekijää:

1) ikääntyneiden määrän suuri kasvu,

2) asuntomarkkinoiden eriytyminen sekä

3) varallisuustason eriytyminen.

Kaksi ensimainittua muutosta tapahtuvat Oulussa 10 vuodessa. Ikääntyneiden määrä kasvaa kaupungin omien ennusteiden mukaan 17 500 henkilöön vuoteen 2030 mennessä. Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI ennustaa vielä suurempaa kasvua. Varmasti voidaan sanoa, että ikääntyneiden määrä tuplaantuu 2030 mennessä.

Osalla ikääntyneistä on taloudellisesti mahdollista ostaa asunto hyvältä paikalta keskustasta ja muita palveluja, jotka helpottavat elämää, markkinoilta. Isolla osalla ikääntyneistä tätä mahdollisuutta ei ole.

Syynä on asuntomarkkinoiden eriytyminen kasvukeskuksiin ja muuttotappiokuntiin. Aluekeskuksissa on kasvavaa kysyntää ja hinnat nousevat. Muuttotappiokunnissa kysyntä laskee markkinoiden hiljentyessä ja sen seurauksena myös asuntojen hinnat. Tähän saakka ikääntynyt pari tai yksinelävä on pystynyt myymään omakotitalonsa tai osakkeensa pienessä kunnassa ja ostamaan myyntisummalla kerrostalokaksion Oulusta. Näin ei kuitenkaan näytä tapahtuvan enää jatkossa. Kasvukeskuksen kaksion ostohinnan ja reuna-alueen asunnon myyntihinnan erotus kasvaa liian suureksi. Ikääntynyt ei voi ottaa eikä saa suurta asuntolainaa.

Tähän tulisi valmistautua ja varmistaa hyviltä paikoilta vuokra-asuntoreserviä ikääntyneille. Näin tulisi tehdä erityisesti vuoden 2025 asuntomessualueella, jonka tontit ovat kaupungin omistuksessa. Alue rakentuu 2025-2035 välisenä aikana ja sijaitsee lähellä keskustaa palveluineen. Asuntojen vuokrat olisivat alhaiset, johtuen kaupungin maanomistuksesta ja sijainti olisi senioreille loistava. Tämä johtaisi ikääntyneille suunnatun hyvätasoisen ja edullisen vuokra-asuntokannan kasvuun erinomaisella paikalla.