Hyvinvointialueen strateginen ja operatiivisen toiminnan valmistelu on edennyt hyvin Pohjois-Pohjanmaalla. Lähes kaikilla hyvinvointialueilla Suomessa on syntymässä kuitenkin talouden hallintaan liittyvä ongelma. Keskustelua ja ratkaisua ei tule helpottamaan eduskuntavaalien läheisyys.

Meillä on tarve keskustelulle Oulun valtuustossa siitä, miten suhteutamme investointihaaveemme lainanottokykyymme. Keskustelu tulisi käydä viimeistään kaupungin talousarvion käsittelyn yhteydessä loppuvuodesta.

Väylävirasto julkaisi 26.1 2022 investointiohjelmansa. Se on laadittu vuosille 2022-2029. Ohjelma on osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne-12, toimeenpanoa. Sillä pyritään ilmastonmuutoksen hillintään.