Hyvinvointialueen strateginen ja operatiivisen toiminnan valmistelu on edennyt hyvin Pohjois-Pohjanmaalla. Lähes kaikilla hyvinvointialueilla Suomessa on syntymässä kuitenkin talouden hallintaan liittyvä ongelma. Keskustelua ja ratkaisua ei tule helpottamaan eduskuntavaalien läheisyys.

Meillä on tarve keskustelulle Oulun valtuustossa siitä, miten suhteutamme investointihaaveemme lainanottokykyymme. Keskustelu tulisi käydä viimeistään kaupungin talousarvion käsittelyn yhteydessä loppuvuodesta.

Väylävirasto julkaisi 26.1 2022 investointiohjelmansa. Se on laadittu vuosille 2022-2029. Ohjelma on osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne-12, toimeenpanoa. Sillä pyritään ilmastonmuutoksen hillintään.

Kaikki tekijät viittaavat tulevaan laskusuhdanteeseen jopa taantumaan. Inflaation nousuvauhti kiihtyy. Yhdysvalloissa se on kiihtynyt jo lähes 9 prosentin vauhtiin. Perussyyt ovat samat kuin meillä Suomessa.

OAMK

25.04.2022

Kunnallispoliittisen keskustelun ja käsittelyn jälkeen Yliopiston kiinteistöstrategiaan liittyvät jatkotoimet ovat jonkin aikaa tyvenessä. Syksyyn saakka.

Pääsin mukaan 20 vuotta sitten maankäytön ja kaupunkisuunnittelun pariin. Silloinen kaupungingeodeetti Jaakko Mähönen totesi aloittelijalle viisauden: "Kaikki menee hyvin, jos toimii suunnitelmallisesti ja ennen kaikkea ennustettavasti." Ennustettavuutta päätöksenteon ja suunnitelmien osalta odotetaankin erityisesti julkisilta toimijoilta. Niiden...

Toivottavasti äänestysprosentti nousee aluevaaleissa ainakin lähelle viimeisiä kunnallisvaaleja. Nimittäin viimeisten kuntavaalien äänestysprosentti oli matalin vuoden 1945 jälkeen, 55,1 prosenttia. Laskua oli edellisiin kuntavaaleihin 3,8 prosenttia.